Landbouwsubsidie beschikbaar in Fryslân, Groningen & Drenthe

Om een bijdrage te leveren aan het verduurzamen van landbouwbedrijven en de aanschaf van producten die hierbij helpen, te stimuleren, is de investeringsregeling Productieve investeringen Landbouw (opnieuw) geopend voor de provincies Friesland, Groningen en Drenthe. Door middel hiervan willen de provincies een bijdrage leveren aan het verduurzamen van landbouwbedrijven in de genoemde provincies. 

Het budget voor de  subsidie in Friesland bedraagt € 1.955.000 euro. Het budget wordt gesplitst in € 1 miljoen euro voor “niet jonge” landbouwers en € 995.000 euro, speciaal voor jonge landbouwers. Groningen stelt een budget open van € 2 miljoen euro waarvan 50% voor jonge landbouwers. In Drenthe is het budget wat lager, namelijk € 1,7 miljoen euro, waarvan € 700.000 voor jonge landbouwers is bestemd. De subsidieronde loopt tot en met 12 februari 2024.

Wie?

De subsidie is bedoeld voor landbouwers of samenwerkingsverbanden van landbouwers. De subsidie kan maximaal een keer per landbouwbedrijf verstrekt worden.

Een jonge landbouwer is iemand die op 31 december van dit jaar jonger is dan 40 jaar. Als deze persoon onderdeel uitmaakt van een samenwerking moet er sprake zijn van een langdurige blokkerende zeggenschap. Ook moet een vakbekwaamheid aangetoond kunnen worden door een opleiding en/of ervaring.

Hoe?

De subsidie kan worden aangevraagd voor investeringen in de vorm van koop of huurkoop van nieuwe machines of installaties. Voor de mogelijke investeringen is een lijst met vijf investeringscategorieën opgesteld. Een van deze categorieën is Veehouderij. Binnen deze categorie zijn er tien subcategorieën met een puntenaantal, wat te maken heeft met een tendersysteem. Hoe hoger het puntenaantal, hoe meer men kans maakt op een subsidie. Het subsidiepercentage is 40 %, voor jonge landbouwers is dit 55 %. De hoogte van de subsidie bedraagt minimaal € 40.000. Per aanvraag kan tot maximaal € 125.000 subsidie worden verstrekt.

Subsidies kunnen worden aangevraagd via het webportal van het SNN. Dit gaat op basis van offerte, maar hiernaast moeten er ook een project- en financieringsplan worden bijgevoegd. In het kader van biologische landbouw of verplichte vergunningen moeten daarvoor ook stukken met de aanvraag ingediend worden en enkele verklaringen.

De subsidieregeling werkt volgens een tendersysteem. Hiermee krijgen aanvragen met het hoogst aantal punten voorrang. Als er meerdere investeringen in een aanvraag worden gedaan wordt het puntenaantal gemiddeld, wat het bepalende is voor de ranking. Biologische landbouwers krijgen automatisch een punt extra. Als het budget wordt overschreden terwijl er aanvragen zijn met eenzelfde ranking wordt het toegekend volgens loting.

Wanneer?

De investering moet binnen twee jaar na de subsidieverlening plaatsvinden. Ook moet er een vaststellingsaanvraag ingediend worden. Zie voor meer informatie de bijlage van de openstellingsbesluiten en de regeling Europese landbouwsubsidies.

Vragen?

Mocht u nog vragen hebben over deze regeling, dan staan wij u graag te woord.