Statement ‘Door innovatie, minder stikstof!’

Los van de vraag of we het eens zijn met de huidige demonstraties en de wijze waarop er opstand ontstaat, is er wel degelijk iets fundamenteels aan de hand in Nederland. Het feit dat boeren naar het huis van minister Van der Wal gaan, laat zien hoe hoog de emotie en onmacht is opgelopen. We kennen de meeste boeren als vredelievende mensen, maar er is geen sector die afgelopen tientallen jaren zoveel gedaan heeft aan innovatie dan juist deze sector Daarnaast zijn de afgelopen jaren vele plannen gemaakt en gesprekken geweest op lokaal, provinciaal en landelijk niveau. En juist daar steekt het. Al die gesprekken lijken zinloos geweest. Er wordt overheen gewalst en onder druk van de EU, gerechtelijke uitspraken en milieuclubs worden er radicale keuzes gemaakt. Welk offer is Nederland bereid te brengen voor een stuk zelf gecreëerde natuur.

Natuur

Nederland heeft zich (nog maar 20 jaar geleden!) opgegeven voor de Natura 2000-gebieden, waardoor nu de EU strenge regels oplegt. Maar het gros van deze gebieden is geen oorspronkelijk Nederlandse natuur. Zeg ik daarmee dat natuur niet belangrijk is? Natuurlijk wel! Maar mensen, het boerenlandschap IS natuur! Natuurlijk is dat geïntensiveerd de afgelopen tientallen jaren, maar de laatste jaren is juist volop ingezet op het weer meer natuurlijk maken van het landschap; denk aan kruidenranden bij akkers, houtwallen, en vele innovaties in de stallen, etc…

Zoals gezegd, een deel van de natuur is van oorsprong niet Nederlands, maar gecreëerd. Ik mis in de hele discussie dat we altijd de mond vol hebben over Europa, en dat we zaken Europees moeten zien, maar in deze discussie kijken we ineens heel regionaal, op de vierkante kilometer.
Hebben we er dan geen oog voor dat al jaren door de NL innovatie, er steeds meer monden in de wereld gevoed kunnen worden?

 

Innovaties

Nederland is al meer dan 100 jaar koploper op het gebied van Agri- en Tech innovatie. Innovaties die sinds de vorige eeuw meer graan en meer melk opleverden, arbeidsverlichting gaven, maar ook meer dierenwelzijn, minder uitstoot. Zeker de laatste tijd is steeds meer oog voor deze laatste factoren. Eerst was NL koploper in het steeds efficiënter produceren van voedsel. Nu zijn de innovaties er op gericht om steeds duurzamer te produceren! Kieperen we dat overboord? Juist die innovaties, in Nederland ontwikkeld, bieden kansen om wereldwijd steeds meer monden te voeden. Waar is het globale en Europese denken gebleven? Denken we ineens lokaal? Willen we hier kleine stukjes niet oorspronkelijke natuur redden, en verdwijnt daarmee de sector die mede door technische innovatie steeds duurzamer wordt? Kennis die wereldwijd geëxporteerd wordt en daarmee de wereldwijde landbouwsector duurzamer maakt en daarmee wereldwijd de natuur bevorderd?

Beste mensen, wanneer gaan de ogen open? Willen we hier een vierkante postzegel natuur redden, wat 25 miljard mag kosten en vertragen we daardoor een wereldwijde slag om onze duurzame kennis en innovatie blijvend te ontwikkelen en te exporteren? En draaien we daarnaast een gezonde sector, die zorgt voor een enorme bijdrage aan de Nederlandse economie en een grote hoeveelheid banen in Nederland, daarvoor de nek om? Is er geen slimmere manier dan domweg uitkopen? Of willen we niet anders? Want op vele manieren is aangetoond dat het anders kan.

Daarom: volop onze steun aan de agrarische sector! De weg naar duurzaamheid wereldwijd.

 

Jan Siebelink
SIEPLO BV

 

"
Geen boeren is geen innovatie, geen innovatie is geen verduurzaming wereldwijd!
"